Checklist – Aanleiding en Effectiviteit Aanpak Verandering

Stap 2 – Effect vragen

Gevolgen in de organisatie voor heroverweging van de aanpak