Checklist – Aanleiding en Effectiviteit Aanpak Verandering

Stap 2 - Effect vragen

Gevolgen in de organisatie voor heroverweging van de aanpak